Ellis Gijsen

Privacy policy

Ellis Gijsen (hierna: Wij), gevestigd aan Grotestraat 50, 8420 DE HAAN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GIJSEN Elisabeth

Grotestraat, 50

8420 De Haan aan zee

https://www.ellisgijsen.be (hierna: Website)

Tel: +32(0)473/62 20 40

info@ellisgijsen.be

BTW: BE05 7199 3459

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hbben over deze actie. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Waarom deze privacyverklaring?

Omdat het moet. Als je deze Website gewoon bezoekt, kan je al bepaalde gegevens vrijgeven (als “Bezoeker”). Het gaat soms sneller dan je denkt. Daarnaast kan je ook artikelen kopen op deze website(als “Klant”). Op die manier zal je zelf bepaalde persoonsgegevens doorgeven en is het duidelijk dat deze verwerkt zullen worden. Al deze persoonlijke gegevens vormen informatie die mogelijk maakt om jou te identificeren als natuurlijke persoon. Je bent indentificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar loutere Bezoeker en de Klant verwijzen we gezamenlijk als de “Betrokkene”.

De gegevens die we van jou krijgen zullen gebruikt worden in overeenstemming met de relevante wetgeving en volledig conform de GDPR. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Als we in deze Privacyverklaring spreken over de GDPR dan hebben we het uiteraard over de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens – just to be claer.

De bedoeling van deze juridische en saaie tekst is om je even duidelijk te maken welke verwerkingsactiviteiten wij allemaal doen met jouw persoonsgegevens. We raden je aan om dit grondig door te nemen, maar weten goed genoegen dat als je al tot hier geraakt bent, je bij de uitzonderingen hoort.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Wij natuurlijk. Waarom zouden we anders deze tekst opmaken? Omdat wij bepalen welke gegevens we van je nodig hebben, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van die gegevens bepaald hebben,  worden wij door de GDPR als Verwerkingsverantwoordelijke omschreven.

Dat betekent dat we de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. En dat hebben we ook gedaan, beloofd! Hiervoor maken we gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en –procedures zodat er voldoende bescherming is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We zorgen ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving. Een beetje zoals op een chip, of tussen de verschillende lagen van de eID, of eigenlijk gewoon zoals het hoort; en met kennis van zaken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of  u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode
  • Stad
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over wensitebezoekers die jonger zijn dan 16jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ellisgijsen.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Op basis van de gegeven toestemming voor het verwerken van je gegevens indien je een bestelling plaatst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellis Gijsen neemt eigenhandig geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ellis Gijsen) tussen zit. Ellis Gijsen gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Woocommerce, Mailblue, Calendly.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ellis Gijsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: mailadres wordt bewaard tot de desbetreffende persoon zich uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellis Gijsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkebare technieken, die wij gebruiken

Ellis Gijsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming vvor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Ellis Gijsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ellisgijsen.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan met het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ellis Gijsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ellisgijsen.be.